กิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

      ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

       การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

      การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา จัดให้นักเรียนและครูของโรงเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร ในเช้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินภายนอก

      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมาทเทนบีช พัทยา

ทำบุญวันสถาปนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา โรงเรียน ในวันที่ 4 มกราคม 2562

กิจกรรม Merry Christmas and a Happy New Year 2019

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรม Merry Christmas and a Happy New Year 2019 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

การแข่งขันกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

กิจกรรมกีฬาภายใน ช่อแก้วเกมส์ครั้งที่ 17

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ช่อแก้วเกมส์ครั้งที่ 17" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์


       (ENGLISH VERSION) ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2562 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2019 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562

       ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2019 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562

      ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 สามารถคลิกดูรายละเอียด และดาวโหลดใบสมัครด้านล่างคำว่า "ดาวโหลด"

ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 18 มกราคม 2562

      แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 นักเรียสามารถ ดาวน์โหลดตารางสอบตามลิ๊งค์ คำว่า "ดาวน์โหลด"

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2561

      รับสมัครพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 7-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชากร

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2561

      รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2561

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2561 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2018

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2561

      ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2560 Announcement of interview foreign teacher 2017

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2560

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2560 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2017

ประกาศวันที่ : 28 เมษายน 2560
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง