กิจกรรมโรงเรียน

งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธี งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

พิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พิรัฐ อัศวภิญโญชัย เป็นประธานและคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ในธีม สุนทรภู่ รื่นเริงบันเทิง ลั่นทุ่ง

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างปี วันที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสนดีที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 มิถุนายน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

      ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

       การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

      การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์


       (ENGLISH VERSION) ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2562 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2019 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562

       ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2019 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562

      ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทย์ศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 สามารถคลิกดูรายละเอียด และดาวโหลดใบสมัครด้านล่างคำว่า "ดาวโหลด"

ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2562

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 18 มกราคม 2562

      แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 นักเรียสามารถ ดาวน์โหลดตารางสอบตามลิ๊งค์ คำว่า "ดาวน์โหลด"

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2561

      รับสมัครพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 7-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชากร

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2561

      รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2561

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2561 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2018

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2561

      ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2560 Announcement of interview foreign teacher 2017

ประกาศวันที่ : 11 พฤษภาคม 2560

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ประจำปีการศึกษา 2560 The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School The Recruitment of Foreign Teacher 2017

ประกาศวันที่ : 28 เมษายน 2560
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง