กิจกรรมโรงเรียน

พิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2563

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างปี วันที่ 27 สิงหาคม 2563

" กราบเจ้าพระยา ลูกบดินทรเดชาฯวันทาครู " พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

      พิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

      ประชาสัมพันธ์ถึงครูและผู้ปกครองนักเรียนในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกระทรวงศึกษาฯ

งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธี งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

พิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พิรัฐ อัศวภิญโญชัย เป็นประธานและคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ในธีม สุนทรภู่ รื่นเริงบันเทิง ลั่นทุ่ง

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างปี วันที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสนดีที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 มิถุนายน
ข่าวประชาสัมพันธ์


       ตามประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ แฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น แฟลต(๓๐.๒๒.๒๕.๐๒ ) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลด์ อัพ เลเวล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 20 พฤษภาคม 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/xuHXkioqPauTvvDE9

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/arEKy8urgdp7hw8U6

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/RRB8AduebPvNwbiC8

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      นักเรียนและผู้ปกครอง ควรศึกษาวิธีการสมัครเรียนด้วยวิธีออนไลน์ ตามขั้นตอนง่ายๆ ก็สามารถกรอกข้อมูลได้ครบ ถูกต้อง และรวดเร็ว

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม 2563

      ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2563

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่ : 3 มีนาคม 2563

      ใบสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

      ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน
BDS. Social Network
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง