กิจกรรมโรงเรียน

ค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2566

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดค่ายวิชาการและทัศนศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ฟ้าชมคลื่น กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

สัปดาห์วิชาการศิลปะ ปีการศึกษา 2566

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานวันสัปดาห์วิชาการของกลุ่มสาระศิลปะประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนเข้าร่วมรับชมนิทรรศการ ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.ต้น-ปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ในวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ Koolsupporters Samutprakan Futsal League U 17

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดการแข่งขัน รายการ Koolsupporters Samutprakan Futsal League U 17 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ พบกับโรงเรียนเทศบาล 1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) สามารถคว้าชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2 - 1 ณ สนามฟุตซอล ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

วันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนเข้าร่วมรับชมนิทรรศการ ณ หอประชุมใหญ่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

สภาจำลองสัญจร ครั้งที่ 2/2567

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้ส่งสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องสัมมนา ชั้น B 1-1 อาคารรัฐสภา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

      ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือ สระบุรี คอนเน็คชั่น แคมป์ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 31-2 กุมภาพันธ์ 2567

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในวันที่ 29 มกราคม 2567

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2567

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ปี 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง ในวันที่ 24 มกราคม 2567

หลอมแผน หลอมสัมพันธ์ สมานฉันท์ 6 บดินทร ครั้งที่ 22

      คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลอมแผน หลอมสัมพันธ์ สมานฉันท์ 6 บดินทร ครั้งที่ 22 โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา สมุทรสงคราม ในวันที่ 18-19 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์


      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่ขาดคุณสมบัติและพ้นตำแหน่งด้วยการลาออก) โรวเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ในวันที่ 12 มกราคม 2567

ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม 2566

      วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2566 สถานที่รับสมัคร ณ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราาการ โทร 02-315-1472

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2566

      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวันที่ : 27 มีนาคม 2566

      กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศวันที่ : 9 มิถุนายน 2565
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน
BDS. Social Network
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง