กิจกรรมโรงเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2563

      ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 2และ3 ณ ค่ายลูกเสือ "เสือป่าแคมป์" อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปี 2563

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2563

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4และม.5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ Safari World

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

      กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมระยองบีช จังหวัดระยอง

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

      ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 411 คน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564

คนดีศรีบดินทร ประจำปีการศึกษา 2563

      งานธนาคารความดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีบดินทร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 มีนาคม 2564

ให้ความรู้เรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเรื่องสารเสพติด

      ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ให้ความรู้เรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเรื่องสารเสพติด ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมกีฬาสี 2563 ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 19

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมกีฬาสี 2563 ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 19 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

จัดกิจกรรมวัน Christmas & Happy New Year & ตรุษจีน ให้กับลูกๆบดินทรเดชาสมุทรปราการ

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวัน Christmas & Happy New Year & ตรุษจีน วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์


      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564

      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564

      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564

      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564

       สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Page หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564

      สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Page หรือโทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2564

       ตามประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ แฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น แฟลต(๓๐.๒๒.๒๕.๐๒ ) จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บิลด์ อัพ เลเวล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 20 พฤษภาคม 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/xuHXkioqPauTvvDE9

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/arEKy8urgdp7hw8U6

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563

      กรุณา กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ https://forms.gle/RRB8AduebPvNwbiC8

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน
BDS. Social Network
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง