กิจกรรมโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการบุศรินทร์ แสงใหญ่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าเสาธง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2567

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุม ในวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

วันอสัญกรรมเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2567

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีน้อมรำลึก ครบรอบ 175 ปี วันคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ณ ลานพระยาบดิน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First Aid)และการช่วยชีวิต (CPR) ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2567

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างปี ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา ประจำปีการศักษา 2567

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้ส่งสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมผู้นำนักเรียน โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา จำนวน 30 คน ประจำปีการศักษา 2567 ณ ไร่จิราภรณ์ รีสอร์ท อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2567

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 25667

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

      ขอขอบพระคุณ นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครู ที่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จำนวน 107 คน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ The Genius Program ณ หอประชุมร้อยตรีเผื่อน แม่นวล สาตมูล และบุตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์


      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหสนี) สมุทรปราการ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความ ปลอดภัยของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน 2567

      เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เข้าฝึกทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวการประเมินระดับชาติ PISA

ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 19 มกราคม 2567

      การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่ขาดคุณสมบัติและพ้นตำแหน่งด้วยการลาออก) โรวเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ในวันที่ 12 มกราคม 2567

ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม 2566

      วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2566 สถานที่รับสมัคร ณ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราาการ โทร 02-315-1472

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2566
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน
BDS. Social Network
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง