กิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

      ประชาสัมพันธ์ถึงครูและผู้ปกครองนักเรียนในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกระทรวงศึกษาฯ

งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธี งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

พิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พิรัฐ อัศวภิญโญชัย เป็นประธานและคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ในธีม สุนทรภู่ รื่นเริงบันเทิง ลั่นทุ่ง

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างปี วันที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสนดีที่ 13 มิถุนายน 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 มิถุนายน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

      ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

       การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

      การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา จัดให้นักเรียนและครูของโรงเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร ในเช้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินภายนอก

      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการ การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมาทเทนบีช พัทยา

ทำบุญวันสถาปนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา โรงเรียน ในวันที่ 4 มกราคม 2562

กิจกรรม Merry Christmas and a Happy New Year 2019

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรม Merry Christmas and a Happy New Year 2019 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

การแข่งขันกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

กิจกรรมกีฬาภายใน ช่อแก้วเกมส์ครั้งที่ 17

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ช่อแก้วเกมส์ครั้งที่ 17" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

มอบเกียติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่น

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้มอบเกียติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

พี่รหัสน้องรหัส ประจำปีการศึกษา2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้การจัดงาน รับน้องใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

พิธีวางพวงมาลา วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้การจัดงาน วันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

กิจกรรมไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 เเละ ม.4 ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 เเละ ม.4 ปีการศึกษา 2561

หลอมแผน ครั้งที่ 16

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม หลอมแผน หลอสัมพันธ์ สมานฉันท์ 6 บดินทร ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

กีฬาครู 6 บดินทร

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมกีฬาครู 6 บดินทร ในวันที่ 15 มกราคม 2561

กิจกรรมวันคล้ายวันสถานปนาโรงเรียนสมุทรพิทยาคม

      ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสมุทรพิทยาคม ในวันพฤหัส ที่ 4 มกราคม 2561

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 16

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 16 วันที่ 8 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันลอยกระทง

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง และนางนพมาศ

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ โดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2560

พิธีประดับพระเกี้ยว 2560

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีประดับพระเกี้ยวประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

พิธีสักการะและวางพวงมาลา

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันอสัญกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู 2560

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

โครงการพัฒนาครู

      โครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS" ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ วัดชัยมงคล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การนำเสนอผลงานนักเรียน

      การนำเสนอผลงานนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "คนดี มีวินัย" วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรูปแบบและจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญตามความสามารถ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติตามแนวคิด STAR STEMS ในระยะขยายผล โดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1

      กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันวันมหาธีรราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง

      คณะผู้บริหาร/ครู/นักเรียน ได้ร่วมพิธีตามคำเชิญชวนของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559โดยก่อนเวลา 8.00 น. ครู/นักเรียนได้รวมพร้อมกันบริเวณสนามหน้าเสาธงเพื่อเตรียมทำพิธีพร้อมกับรัฐบาลซึ่งมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กิจกรรมดำเนินไปตามลำดับเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นคณะครู นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ 1 ต้น

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      คณะผู้บริหาร/ครู/นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559

พิธีสักการะและวางพวงมาลา

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันอสัญกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

พิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2559

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีประดับพระเกี้ยวประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2559

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

พลเมืองดี วินัยเด่น ระดับชั้นม. 5

      โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์อย่างยั่งยืนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 20 มิถุนายน 2559

การเสวนาเชิงวิชาการ

      การเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดีวินัยเด่น : คนดีมีวินัยภูมิใจในชาติมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ" วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

      คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      การขออยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ชุด ม.1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง