เพลงโรงเรียน

บดินทนเดชาสมุรปราการ

เพลงโรงเรียน

ประพันธ์โดย : อาจารย์อัจฉรา แช่มช้อย (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ร่วมกับคณะนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชารุ่นแรก

นั่นธงน้ำเงิน โบกพลิ้ว ปลิวสะบัด
เห็นเด่นชัด พวกเรา ชาวบดินทร
เรานี้แข็ง แกร่งกล้า ดั่งหิน
เราร่วมชีวิน เป็นบดินทรเดชา

บดินทรเดชา งามสง่า
เราบูชา เกียรติ และศักดิ์ศรี
เราทั้งมวล ล้วนมีความ ยินดี
ชีพเรา ยอมพลี เพื่อบดินทรเดชาที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1nv2vThABnM
ขอบคุณคลิปและขัอมูล จาก :คุณ Term Wiwatc

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง