ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดข่าว

             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง