กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปี 2563

รายละเอียด

             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง