กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            ให้ความรู้เรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเรื่องสารเสพติด

รายละเอียด

            ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง ให้ความรู้เรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเรื่องสารเสพติด ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง