กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมกีฬาสี 2563 ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 19

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมกีฬาสี 2563 ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 19 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง