กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง