กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันสุนทรภู่

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ในธีม สุนทรภู่ รื่นเริงบันเทิง ลั่นทุ่ง

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง