กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสนดีที่ 13 มิถุนายน 2562

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง