กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การแข่งขันกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง