กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมกีฬาภายใน ช่อแก้วเกมส์ครั้งที่ 17

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ช่อแก้วเกมส์ครั้งที่ 17" ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง