กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง