กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พี่รหัสน้องรหัส ประจำปีการศึกษา2561

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้การจัดงาน รับน้องใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง