กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันคล้ายวันสถานปนาโรงเรียนสมุทรพิทยาคม

รายละเอียด

            ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสมุทรพิทยาคม ในวันพฤหัส ที่ 4 มกราคม 2561

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง