กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 16

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ช่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 16 วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง