กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันสุนทรภู่

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง