กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            การยื่นใบสมัครออนไลน์ ระดับชั้น ม.1และม.4 รอบนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

            ผ่าน 2 ช่องทาง 1.ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 2.ผ่านหน้าเฟสบุ๊คของโรงเรียน

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง