ข่าวประชาสัมพันธ์

logo  20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ กำหนดกิจกรรมวันกีฬาสีในวันที่ 29 ธันวาคม 2556
logo  25 ตุลาคม 2556 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเสาธง มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด แก่นักเรียนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
logo  3 สิงหาคม 2556 กิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างเยาวชนไทย ใฝ่คุณธรรม ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม
logo  1 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครูและนักเรียนร่่วมกันพัฒนาโรงเรียน ในคาบเรียนจิตอาสา
logo  10 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมซักถามปัญหา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำรงชีวิต โดยมีกิจกรรมมีการแบ่งกลุุ่มทำกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละฐานการเรียนรู้ ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณครูที่ปรึกษา
logo  15 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 นักเรียนที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมรับการอบรมได้ที่ครูที่ปรึกษา
logo  1 ธันวาคม 2555 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการ To Be Number One เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดโรคเอดส์ และปัญหาวัยรุ่นวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแก้วขจรเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการติดต่อขอเข้ารับการอบรมกับครูที่ปรึกษา
logo  21 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดโครงการ To Be Number One เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของโรงเรียนและชุมชน ดาวน์โหลด
logo  20 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศรณรงค์วันเอดส์โลกและโครงการTo Be Number One เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์ ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูณิชชิศา เศรษฐกิจงาม

ข่าวที่น่าสนใจ

<IMG SRC=
logo  กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด 2 กันยายน 2556
        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเสาธง มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด แก่นักเรียนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556   
ดูรายละเอียด...logo  กิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556 หลักสูตร เสริมสร้างเยาวชนไทย ใฝ่คุณธรรม ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2556                                                                 ดูรายละเอียด...<IMG SRC=
logo  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
        โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครูและนักเรียนร่่วมกันพัฒนาโรงเรียน    ดูรายละเอียด...logo  กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2556
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ภายในกิจกรรมมีการแบ่งกลุุ่มทำกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละฐานการเรียนรู้ นักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมซักถามปัญหา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำรงชีวิต 2555                                                                 ดูรายละเอียด...<IMG SRC=
logo  กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 5
        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2556    ดูรายละเอียด...logo  กิจกรรมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมออกกำลังกายทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ร่ายกายแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด 2555                                                                 ดูรายละเอียด...<IMG SRC=
logo  กิจกรรมการจัดอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และแนวทางแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น
        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอบางเสาธง ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และแนวทางแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 12 ธันวาคม 2555   ดูรายละเอียด...logo  กิจกรรมทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2555
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต วันที่ 28 สิงหาคม 2555                                                                 ดูรายละเอียด...<IMG SRC=
logo  กิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2555
        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2555 หลักสูตร เสริมสร้างเยาวชนไทย ใฝ่คุณธรรม ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2555    ดูรายละเอียด...Posted on February 22, 2007 by Admin

Filed under Uncategorized | Edit | 28 Comments