ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ามอบตัวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดข่าว

            ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ามอบตัวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เตรียมเอกสารมอบตัว และเข้ามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ในเวลาที่กำหนดในประกาศ นักเรียนสามารถตรวจสอบห้องเรียนเพื่อเข้ามอบตัวได้ในประกาศฉบับต่อไปขอให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียนได้ทางหน้าเพจ "โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ"

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง