ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ห้องปกติ)

รายละเอียดข่าว

             สามารถรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ (116) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Page หรือโทร 0-23-151-456

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง