ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            ขั้นตอนการสมัครเรียนด้วยวิธีออนไลน์

รายละเอียดข่าว

            นักเรียนและผู้ปกครอง ควรศึกษาวิธีการสมัครเรียนด้วยวิธีออนไลน์ ตามขั้นตอนง่ายๆ ก็สามารถกรอกข้อมูลได้ครบ ถูกต้อง และรวดเร็ว

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง