ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดข่าว

            ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยใช้โครงสร้างหลักสูตร ของ สสวท. ในการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง