ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

รายละเอียดข่าว

            ประกาศผลการสอบของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการวัดแววนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง