ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

            แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดข่าว

            แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 นักเรียสามารถ ดาวน์โหลดตารางสอบตามลิ๊งค์ คำว่า "ดาวน์โหลด"

ไฟล์ประกอบ

            ดาวโหลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง