กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

            ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 2และ3 ณ ค่ายลูกเสือ "เสือป่าแคมป์" อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง