กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4และม.5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ Safari World

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง