กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

            กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานและทัศนศึกษา ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมระยองบีช จังหวัดระยอง

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง