กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            จัดกิจกรรมวัน Christmas & Happy New Year & ตรุษจีน ให้กับลูกๆบดินทรเดชาสมุทรปราการ

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวัน Christmas & Happy New Year & ตรุษจีน วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง