กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            " กราบเจ้าพระยา ลูกบดินทรเดชาฯวันทาครู " พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด

            พิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง