กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธี งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2562

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง