กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา เจ้าพระยาบดินทร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พิรัฐ อัศวภิญโญชัย เป็นประธานและคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง