กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

            ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง