กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา จัดให้นักเรียนและครูของโรงเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร ในเช้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง