กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            ทำบุญวันสถาปนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

รายละเอียด

             โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา โรงเรียน ในวันที่ 4 มกราคม 2562

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง