กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง