กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีวางพวงมาลา วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันเจ้าพระยาบดินทรเดชา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง