กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง