กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            หลอมแผน ครั้งที่ 16

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม หลอมแผน หลอสัมพันธ์ สมานฉันท์ 6 บดินทร ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง