กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมวันลอยกระทง

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทง และนางนพมาศ

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง