กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีประดับพระเกี้ยว 2560

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีประดับพระเกี้ยวประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง