กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีสักการะและวางพวงมาลา

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดพิธีสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันอสัญกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง