กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีไหว้ครู 2560

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง