กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันวันมหาธีรราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง