กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง

รายละเอียด

            คณะผู้บริหาร/ครู/นักเรียน ได้ร่วมพิธีตามคำเชิญชวนของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559โดยก่อนเวลา 8.00 น. ครู/นักเรียนได้รวมพร้อมกันบริเวณสนามหน้าเสาธงเพื่อเตรียมทำพิธีพร้อมกับรัฐบาลซึ่งมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กิจกรรมดำเนินไปตามลำดับเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นคณะครู นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ 1 ต้น

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง