กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายละเอียด

            คณะผู้บริหาร/ครู/นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง