กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            พิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีประดับพระเกี้ยวประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2559

ภาพประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง