กิจกรรมโรงเรียน


ชื่อกิจกรรม

            กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด

            โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

ภาพประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง